Foto: Ingrid Lindeberg

Om Lindofinn

När en bok inte är en historisk roman, inte en skönlitterär bok, inte är en fackbok, inte en självbiografi och inte en fotobok, utan allt på en gång - vad gör man då? Väntar på att eventuellt träffa på ett förlag som vågar satsa trots branschens krav på klassificering och specialisering? Eller startar ett företag för att hantera ett skapande som inte låter sig begränsas av etiketter och genretänkande?

Lindofinn skapades av ett inre nödtvång när ett privat fotoprojekt snabbt blev till något allmängiltigt, något som alla som vuxit upp i förorten på 1950-, 60- och 70-talet kan känna igen sig i. Stämningen. Människomyllret. Folkhemmet. Framtidstron. Där vi en gång var. 

Lindofinn är ett aktiebolag som ägs och drivs av Ingrid Lindeberg. För närvarande finns inga planer på att ge ut andra författare. Lindofinn är medlem i Egenutgivarnas förening.

Kontakt:

Lindofinn
Box 6206
102 34 Stockholm

info@lindofinn.se

 

 © Copyright Lindofinn